Přístupový systém/skupiny

Z HelpDesk

Přehled vazeb přístupového systému pro tvorbu členů skupin.


Přístupový systém a skupiny.png


Centrálně spravované skupiny

  • IS/STAG (studenti podle studia, studijní akce)
  • Magion (zaměstnanci podle pracovních smluv)
  • Orion (smíšené skupiny upravené sekretariátem)

Lokální skupiny

  • Vlastní skupiny udržované správcem přístupů

Odkazy