PHP MySQL pro cvičení KVD

Z HelpDesk

Tento dokument popisuje pracovní prostředí, které budou vyučující a studenti KVD (a případně dalších pracovišť) používat při výuce a procvičování práce s PHP a MySQL.

Přehled prostředí

Pro potřebu výuky na KVD byl vytvořen prostor (projekt) v centrálním souborovém systému AFS:

/afs/zcu.cz/project/www/www-wpms

Obsah tohoto adresáře je přímo přístupný na webové adrese:

http://wpms.kvd.zcu.cz/

Databáze web_wpms_db pro potřebu výuky byla vytvořena na serveru webs.zcu.cz. Pro zjednodušení a hlavně zrychlení administrace sdílí všichni studenti tutéž databázi, v níž si vytvářejí tabulky dle potřeby.

Diskový prostor

Do projektu má přístup vyučující. Může jednotlivým studentům vytvářet adresáře a přidělovat práva, preferuje se však vytvoření odkazů do domovských adresářů uživatelů. Za další nastavení obsahu adresářů pak už odpovídají studenti.

Postup, který je třeba zopakovat pro každého studenta (zde v příkladech předvedeno na fiktivním uživateli vopicka), je následující:

  • Vytvoření podadresáře v domovském adresáři na AFS (v OrionXP se připojuje jako disk H:). Ze systémového hlediska se může jmenovat jakkoli, vyučující může stanovit pravidla.
  • Vytvoření odkazu z projektu wpms do studentského adresáře (je třeba provádět z prostředí kompatibilního s normou POSIX).
cd /afs/zcu.cz/project/www/www-wpms
ln -s /afs/zcu.cz/users/v/vopicka/home/vopicka_wpms vopicka
  • Nastavení práv ve studentském adresáři. Musí existovat čtecí práva (rl) pro skupinu www-hosts.zcu, jejímiž členy jsou webové servery ZČU.
fs sa -dir vopicka_wpms -acl www-hosts.zcu rl
  • Odstranění čtecích práv pro ostatní uživatele. Může být vyžadováno vyučujícím. Vytvoří-li se adresář přímo v domovském adresáři uživatele, budou práva vypadat následovně:
$fs la

www-hosts.zcu rl
zcu.cz l
system:administrators rlidwka
vopicka rlidwka
Takové nastavení je vpořádku a není třeba jej měnit. Vytvoří-li se adresář v podadresáři public, bude obsahovat jiná práva pro skupinu zcu.cz:
zcu.cz rl
Nejvhodnější je upravit práva pro skupinu zcu.cz takto:
fs sa -dir vopicka_wpms -acl zcu.cz l

Vyučující provádí pouze druhý krok (vytvoření odkazu), ostatní mohou provést studenti, a to i v prostředí Windows.

Od této chvíle je adresář studenta viditelný na adrese:

http://wpms.kvd.zcu.cz/vopicka

Databáze

K dispozici je lokální (webs.zcu.cz) instalace MySQL, kde jméno databáze je web_wpms_db. Uživatelské jméno a heslo pro vyučujícího je rozdílné od jména (wpms_student) a hesla studentů (sdílené). Heslo pro studenty sdělí vyučující v rámci výuky. Pro zjednodušení byla v rámci projektu zprovozněna aplikace phpMyAdmin (dokumentace na adrese http://wiki.cihar.com/pma/Welcome_to_phpMyAdmin_Wiki). Administrační aplikace je přístupná na adrese https://www.wpms.kvd.zcu.cz/wpmsadmin/ a přístup do ní je chráněn přes WebAuth. Zvažuje se omezení přístupu k této aplikaci jen pro učebnu/učebny, ve kterých se bude předmět vyučovat (k diskuzi).