Problémy při výrobě JIS karty

Z HelpDesk
English version
Czech version
Z5.png

Vážený uživateli,

na této stránce naleznete podrobný popis příčiny, proč Vaše karta nemůže být vyrobena.


Nestandardní fotografie

Fotografie nesplňuje požadavky průkazové fotografie.

Časté chyby:
stín za hlavou, stín v obličeji, vícebarevné pozadí, špatný poměr stran, špatná pozice žadatele, chybějící ramena atd.JAK POSTUPOVAT:

  • Pokud webový formulář odmítne Vaši fotografii, ujistěte se, že odpovídá standardnímu průkazovému formátu. Zašlete foto ve formátu jpg na email helpdesku helpdesk.zcu.cz, do předmětu emailu uveďte Vaše celé rodné číslo (bez lomítka). Operátor Vám zašle formou odpovědi opravenou fotografii, nebo si vyžádá jinou.


  • V případě, že jste již v minulosti jis kartu vlastnil/a, podejte znovu žádost a ve formuláři zaškrtněte "Již jsem kartu měl/a", tím Vám bude umožněno podat žádost bez fotografie. Fotografii nám promptně zašlete na email helpdesk.zcu.cz, do předmětu emailu uveďte Vaše celé rodné číslo (bez lomítka). Operátor upravené foto doplní do žádosti, nebo si vyžádá nové.Nejednotné pozadí Nejednotné pozadí
Jis spatna3.png
Jis spatna2.png
Špatný ořez Tmavé pozadí
Jis spatna4.png
Jis spatna7.png

Nekvalitní fotografie

Fotografie splňuje požadavky průkazové fotografie, ale je horší kvality.

Časté chyby:
malá velikost fotografie, nízké rozlišení, poškozená, znehodnocena přelepem, atd.


JAK POSTUPOVAT:

  • Pokud webový formulář odmítne Vaši fotografii, ujistěte se, že odpovídá standardnímu průkazovému formátu. Zašlete foto ve formátu jpg na email helpdesku helpdesk.zcu.cz, do předmětu emailu uveďte Vaše celé rodné číslo (bez lomítka). Operátor Vám zašle formou odpovědi opravenou fotografii, nebo si vyžádá jinou.


  • V případě, že jste již v minulosti jis kartu vlastnil/a, podejte znovu žádost a ve formuláři zaškrtněte "Již jsem kartu měl/a", tím Vám bude umožněno podat žádost bez fotografie. Fotografii nám promptně zašlete na email helpdesk.zcu.cz, do předmětu emailu uveďte Vaše celé rodné číslo (bez lomítka). Operátor upravené foto doplní do žádosti, nebo si vyžádá nové.Neostrá Nízké rozlišení Šum
Jis spatna1.png
Jis spatna5.png
Jis spatna6.png

Nesouhlasí titul s IS/STAG

Vámi uvedený titul na žádosti o JIS kartu nesouhlasí s titulem uvedeným ve studijní agendě IS/STAG.

JAK POSTUPOVAT:

Jestliže na titulu trváte, kontaktujte své studijní oddělení pro doplnění titulu do studijní agendy.
Jestliže na titulu netrváte, kontaktujte HelpDesk CIV, kde Vám umožní výrobu JIS karty bez titulu.


Nesouhlasí jméno s IS/STAG

Vámi zadané jméno na žádosti o JIS kartu nesouhlasí se jménem uvedeným ve studijní agendě IS/STAG.

JAK POSTUPOVAT:

Pro vyřešení problému kontaktujte HelpDesk CIV.


Nesouhlasí titul s INISem (personální agendou)

Vámi uvedený titul na žádosti o JIS kartu nesouhlasí s titulem uvedeným v personalistice.

JAK POSTUPOVAT:

Jestli-že na titulu trváte, kontaktujte personální oddělení pro doplnění titulu.
Jestli-že na titulu netrváte, kontaktujte HelpDesk CIV, kde Vám umožní výrobu JIS karty bez titulu.


Nesouhlasí druh karty s typem studia

Na žádosti byl vybrán špatný druh karty, který neodpovídá typu studia.

JAK POSTUPOVAT:

Podejte novou žádost na adrese jis.zcu.cz, prosím informujte HelpDesk CIV.


Chybí fotografie

Na žádosti chybí fotografie – neuložila se při vkládání elektronické žádosti nebo byla špatně nalepena na papírovou žádost o JIS kartu.


JAK POSTUPOVAT:

  • Ujistěte se, že fotografie odpovídá standardnímu průkazovému formátu. Zašlete foto ve formátu jpg na email helpdesku helpdesk.zcu.cz, do předmětu emailu uveďte Vaše celé rodné číslo (bez lomítka). Operátor fotografii přidá k žádosti, nebo si vyžádá jinou.Jiná karta v oběhu

Byla podána nová žádost o JIS kartu, přestože má uživatel jinou kartu v oběhu.

JAK POSTUPOVAT:

Kontaktujte HelpDesk CIV.

Nesouhlasí platba s typem karty

Zřejmě jste zaplatili špatnou částku za JIS kartu. Kontaktujte HelpDesk CIV a domluvte se, jak správně postupovat.