Čtení zprávy v MS Outlook

Z HelpDesk

Pokud obdržíte elektronicky podepsanou zprávu, Outlook Express vás na místo zobrazení zprávy, upozorní na elektronický podpis podobně jako na následujícím obrázku.

NT01.jpg

Pokud zašktnete políčko Tuto zprávu již příště nezobrazovat bude příště zobrazen ihned obsah zprávy a přítomnost elektronického podpisu se ukáže ikonou pečetě v záhlaví zprávy.

Ověřený podpis

Je-li elektronický podpis v pořádku, bude v záhlaví zprávy zobrazena ikona pečetě. Znamená to, že odesílatel stvrdil planost zprávy svým elektronickým podpisem, odeslal ze své e-mailové schránky a zpráva nebyla během přenosu modifikována.

NT04.jpg

Neověřený podpis

V případě, že odesílatel zprávy bude jiný než podepsaný, Outlook vás na to upozorní Bezpečnostním varováním a ikona pečetě bude mít červený vykřičník. Takový stav může být způsoben buď snahou o podvrh zprávy, nebo např. přeposláním z jiné adresy. Vždy byste ale měli ověřit věrohodnost zprávy nějakou bezpečnou cestou (např. telef

NT05.jpg

Podpis nelze ověřit

Pokud budete mít u elektronicky podepsané zprávy následující bezpečnostní varování je s největší pravděpodobností nutné importovat kořenový certifikát, jinak nelze podpis ověřit.

NT02.jpg