Bezpečný terminálový přístup

Z HelpDesk

Pokud již dávno ve vlastním zájmu nepoužíváte zabezpečené verze protokolů, připravili jsme pro vás stručný návod, který vám pomůže přizpůsobit se nové situaci. Prakticky se jedná jen o výměnu některých klientů.

Tabulka možných přístupových protokolů

přístup kam
Eryx superpočítače UN*X
o
d
k
u
d
Eryx SSH 2 k.telnet k.telnet
superpočítače k.telnet k.telnet
SSH1
rsh, rcp
k.telnet
SSH1
rsh, rcp
Orion Linux

k.telnet
SSH 2

k.telnet k.telnet
Orion Windows SSH 2
k.telnet
k.telnet k.telnet
UN*X (učebny SGI a DEC) k.telnet k.telnet
SSH1
rsh, rcp
k.telnet
SSH1
rsh, rcp

Poznámka: výhledově lze očekávat zprovoznění kerberizovaného přístupu SSH verze 2 na UN*Xové stanice a superpočítače.

Terminálový přístup na servery Eryx ze stanic zapojených do projektu Orion (tj. s Kerberos autentizací)

Tato sekce popisuje, jak docílíte toho, aby jste při přístupu na servery Eryx a Satyr z vaší pracovní stanice nemuseli zadávat uživatelské jméno a heslo. Týká se tedy jen těch z Vás, kteří máte Vaší stanici zapojenu do projektu Orion alespoň co do ověřování přístupu systémem Kerberos (tj. užíváte konto a heslo ze systému Orion).

Z OrionXP

Pro přístup z platformy Windows (OrionXP) používejte program PuTTY (netýká se zatím přístupu ke knihovní agendě aleph), který lze spustit jeho zástupcem na ploše nebo v nabídce Start. Spuštěním se otevře dialogové okno (viz obrázek). Následně už jen stačí vyplnit kolonku Host Name (v našem případě eryx.zcu.cz), přepnout na protokol SSH (pokud tomu již tak není) a kliknout na Open, vše ostatní již je pro správnou funkci předkonfigurováno správci systému.

Dialogové okno po spuštění programu PuTTY
Dialogové okno po spuštění programu PuTTY.

Z platformy OrionLinux a UN*X

Pro přístup z platformy OrionLinux a UN*X na servery Eryx, Satyr použijte kerberizovaný telnet (všechny stanice těchto platforem zapojené korektně do projektu Orion by jím měly disponovat):

 telnet -aFx [-l jméno_uživatele] jméno_serveru

Z platformy Windows

Z platforem Windows zapojených do projektu Orion Pro přístup z vlastní instalace Windows (s Orion podporou) si zkopírujte program PuTTY (zvolte správnou verzi dle verze vašeho systému) pro Windows NT-9x nebo pro Windows 2000-Xp. Program nevyžaduje žádnou instalaci, je však nutné jej nakonfigurovat podle níže uvedených obrázků:

Port na hodnotu 22, protokol SSH
Nastavení portu na hodnotu 22 a použití protokolu SSH.


Vyplnit Autologin username vaším přihlašovacím jménem
Vyplnění položky Auto-login username vaším přihlašovacím jménem.


SSH protokol verze 2
Přepnout na používání SSH protokolu verze 2.


Zaškrtnout autentizační parametry
Nastavení autentizačních parametrů.


Povolit X11 forwarding
Povolení X11 forwardingu.


Vyplnit Host Name, uložit jako Default Settings a stisknout Open
Vyplnění Hostname cílového počítače, uložení nastavení jako Default Settings a stisknout Open.

Terminálový přístup na servery Eryx ze stanic nezapojených do projektu Orion

Tato sekce popisuje jak přistupovat k uvedeným serverům z běžných stanic, které nejsou zapojeny do projektu Orion, tzn. že při přihlašování k serverům se je nutné prokázat uživatelským jménem a heslem ze systému Orion.

Z platformy Windows

Pro přístup z vlastní instalace Windows si zkopírujte program PuTTY. Program nevyžaduje žádnou instalaci, je však nutné jej nakonfigurovat podle níže uvedených obrázků:

Nastavit verzi protokolu SSH na hodnotu 2
Nastavení verze SSH protokolu na hodnotu 2.


Povolit X11 forwarding
Povolení X11 forwardingu.


Autentizace
Nastavení autentizace.


Vyplnit Host Name, uložit jako Default Settings a stisknout Open
Vyplnění Host Name cílového počítače, uložit jako Default Settings a stisknout Open.


Z platformy Unix/Linux

Pro přístup z jiných linuxových a unixových platforem používejte program ssh verze 2 (bývá standardně součástí), nebo kerberizovaný telnet, je-li k dispozici.

 ssh -2 [-l jméno uživatele] jméno serveru

Superpočítače a UN*Xové učebny

Mezi superpočítači navzájem, nebo v rámci UN*Xových učeben lze nadále používat rsh/rcp a ssh verze 1.