Elektronická žádost o kartu JIS

Z HelpDesk
English version
Czech version

Na adrese https://jis.zcu.cz se nachází jednoduchý WWW formulář pomocí něhož můžete:

 • Zadat novou žádost o kartu JIS
 • Zjistit, v jakém stavu se vaše žádost o kartu JIS nachází


Použití je velice snadné, pro zjištění stavu žádosti potřebujete jen a pouze zadat své rodné číslo. Při podání nové žádosti kromě toho musíte uvést také své jméno, příjmení a případné tituly, zadané tituly musí souhlasit s tím co eviduje Vaše studijní oddělení. Dále musíte zvolit typ karty (celoživotní vzdělávání, studentská karta, studentská JIS+PK karta, zaměstnanecká karta) a v případě, že jste kartu JIS v minulosti ještě nikdy neměli, nahrát také soubor s fotografií, která formálně zhruba odpovídá požadavkům na standardní průkazovou fotografii. V případě že vám již v minulosti karta JIS byla vydána, není třeba fotografii znovu nahrávat, můžeme použít pro tisk starou fotografii z naší databáze. Přednostně bude použita nově nahraná fotografie.

V případě, že jste zahraniční student a JIS kartu nemáte možnost uhradit z účtu vedeného v České Republice, zvolte možnost „Zahraniční student“ – poplatek za JIS kartu uhraďte hotově před jejím vyzvednutím na pokladně ZČU. Doklad o zaplacení předložíte při vyzvednutí JIS karty.

POŽADAVKY NA FOTOGRAFII

 • WWW formulář povolí odeslat pouze soubor do velikosti 1 MB a formátu JPG
 • Barevně a kompozičně by fotografie měla odpovídat standardní průkazové fotografii (rozměry viz. níže)
 • U skenovaných fotografií požadujeme rozlišení 600 DPI
 • Fotografie musí být v poměru stran ~1,3, což odpovídá např. poměru 35:45 (standardní průkazové foto).


NEAKCEPTOVANÁ FOTOGRAFIE

 • Nebude-li mít poskytnutá fotografie dostatečnou kvalitu, webová aplikace ji může zamítnout, při druhotné kontrole ji může zamítnout také pracovník HelpDesku. V některých zjevných případech, kdy byla poskytnuta fotografie s nesprávným poměrem stran, ji může pracovník HelpDesku upravit oříznutím. Sledujte průběžně stav přípravy karty na https://jis.zcu.cz

 • Pokud webový formulář odmítne Vaši fotografii, ujistěte se, že odpovídá standardnímu průkazovému formátu. Zašlete foto ve formátu jpg na email helpdesku helpdesk@zcu.cz, do předmětu emailu uveďte Vaše celé rodné číslo (bez lomítka). Operátor Vám zašle formou odpovědi opravenou fotografii, nebo si vyžádá jinou.
 • V případě, že jste již v minulosti jis kartu vlastnil/a, podejte žádost a ve formuláři zaškrtněte "Použít původní fotografii", bude tak vyhledána a použita fotografie z poslední jis karty, pokud by tato fotografie nesplňovala současné standardy, může být při druhotné kontrole pracovníky helpdesku dodatečně zamítnuta. Sledujte průběžně stav přípravy karty na https://jis.zcu.cz


NA CO SI DÁT POZOR

 • Požadované je jednobarevné světlé pozadí, pozadí nesmí splývat s barvou oblečení a kůže, přirozený kontrast a ostrost, viditelná celá hlava a ramena, hlava a ramena bez natočení a na středu fotografie, fotografovaný se dívá přímo do objektivu.
 • Nežádoucí je zrnitost, poškrábání a jiné vady povrchu fotografie, či vady způsobené špatným naskenováním, dále nízké rozlišení, vybledlost, rozmazání, stín na pozadí za Vámi, stín přes obličej, stín od brýlí, červené oči a odlesky. Podrobněji zde

DŮLEŽITÉ:

Kontrola zadaných údajů
 • Při práci s www formulářem si uvědomte, že nejprve ZADÁTE přislušné údaje a ODEŠLETE je k automatické KONTROLE a teprve vzápětí vás formulář vyzve k opravě nebo

POTVRZENÍ a ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI!

 • Úspěšné odeslání žádosti musí končit tím, že WWW formulář napíše hlášení:

Nová žádost o JIS kartu byla zaregistrována...
Pokud skončíte s prací kdekoliv před touto hláškou, vaše žádost nebude uložena!